Tüm uyarlara rağmen şekerde acı fatura

Tüm ihtarlara karşın satılan şeker fabrikalarının acı faturası ortaya çıktı. Tüketici şekeri yüksek fiyattan satın almak zorunda kalırken, piyasayı dengelemesi gereken Türkşeker ise özelleştirme süreci sonrası Türkiye Varlık Fonu’na devredildi ve ziyan üstüne ziyan etmeye başladı.

Sayıştay’ın TBMM’ye gönderdiği raporda, Türkşeker’in son yıllarda daima ziyan etmesine dikkat çekildi. 2017’de 65 milyon, 2018’de 13,2 milyon, 2019’da 306,7 milyon, 2020’de 466,6 milyon lira ve 2021’de 1 milyar 62 milyon lira ziyan oluştu. Düşük fiyat siyaseti nedeniyle de stokçu ve spekülatörler kazanıyor. Sayıştay raporunda şunlar kaydedildi:

SÜREKLİ ZİYAN: Şirket artan üretim ünite maliyetlerini denetim altına alamadığı ve bu maliyetleri karşılayabilecek düzeyde bile net satış geliri elde edemediği için şeker satışlarından 2021 yılında 853 milyon lira brüt satış ziyanı ve 1 milyar 127 milyon lira meblağında işletme faaliyeti ziyanı etmiştir. Şirket, maliyetlerini düşürebilmek için, maliyet ögelerini azaltacak önlemleri almak zorundadır.

SPEKÜLATÖRLER: ayı sonlu: Piyasadaki hissesi yüzde 35 ile hudutlu olan TÜRKŞEKER’in fiyatı ile piyasadaki öteki fabrikaların satış fiyatları ortasında çok ölçüde fark olması doğal olarak Türkşeker eserine olan talebin patlaması sonucu yaratmaktadır. Bu da beraberinde stokçuluk ve piyasada faaliyet gösteren birtakım toptancı yahut spekülatörlerin yüksek oranlı karlar elde etmek saiki ile hareket etmelerine yol açabilecek ortam yaratmaktadır.

ARSA SORUNU: Şeker Fabrikaları AŞ’nin Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’de bulunan yüzde 56 oranındaki payı, Torunlar Besin Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 2004 yılında satılmıştır.. Fakat Özelleştirme Yönetimi, Şeker Fabrikaları AŞ ismine tapuda kayıtlı olan 112 bin 907 metrekare arsayı yüzde 56 pay kapsamında kıymetlendirerek ihale dokümanına dahil etmiştir. Torunlar firması, pay evre süreçlerinin tamamlanmasından sonra; yerin tapusunun Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’ye ilişkin olmadığını belirleyerek, kendi ismine tescil ettirmiştir. Yerin malikinin yazılı beyanı yahut mutlaklaşmış mahkeme kararı olmadan, alıcının talebi üzerine ve Uygar Kanun kararlarına uyulmadan Kütahya Şeker Fabrikası AŞ ismine yapılan tescil sürecinin iptali konusunda yürütülen yargı süreci takip edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir